Volwassenen College 

... klaar in een jaar …

Lessen en voorlichting tijdens de Corona crisis

DE LESSEN

Sinds december 2019 waart het Corona virus door de wereld met sinds maart ook grote gevolgen voor Nederland.

Het Volwassenen College zag een en ander al aankomen, zodat na het advies om zoveel mogelijk thuis te werken, meteen is overgestapt op onderwijs via internet. 

Op dit moment zijn wij weer beperkt opgestart met onze lessen in klassikaal verband.Er was een proefles in het weekend, waar alle studenten kennis konden maken met het systeem. Daarna verlopen vanaf dag 1 de lessen op nagenoeg identieke wijze als de normale lessen; dezelfde inhoud, dezelfde tijden.
Zo maken we van een tegenslag een voorsprong (vrij naar Johan Cruijff). Tijdens de reguliere lessen, worden de studenten ook nog eens handiger met internet en computers.

Ook de toetsen worden online afgenomen, de schriftelijke met het toetsenbord, de praktijktoetsen via een video-verbinding.
  
Het Volwassenen College stelt alles in het werk om te zorgen dat er zo weinig mogelijk studievertraging optreedt. Immers als wij allen straks weer ' naar buiten' mogen, is Corona nog niet verdwenen. Het beroep op de zorg zal groter zijn dan voorheen, bovendien zullen miljoenen mensen gevaccineerd moeten worden. Daar ligt een grote taak voor de studenten van nu, de doktersassistentes van straks. 

VOORLICHTING
Ook tijdens de huidige Corona crisis blijft het Volwassenen College voorlichting geven voor nieuwe studenten. Ook dit doen wij in geval van overheidswege Corona beleid via het internetplatform wat we ook gebruiken voor de lessen.
De voorlichting vindt plaats in kleine groepen. Er wordt uitgelegd hoe het Volwassenen College het onderwijs heeft vormgegeven. Momenteel vanwege de oplopende besmettingsgraad zijn onze voorlichtingen vanaf augustus 2021 online te volgen via internet.

Uiteraard is er uitgebreid ruimte voor vragen.

U kunt zich op de reguliere wijze aanmelden via mail of eventuele vragen per telefoon. Deze gegevens kunt u vinden op de pagina van de locatie waar u straks naar de lessen zou willen. Na aanmelding ontvangt u via de email een uitnodiging studievoorlichting, met daarin een uitnodiging/reservering (Coronabeleid). 
Wij zien u graag klassikaal of anders online voor de voorlichting.